Home · Fotografie · B05366

B05366

Rettungscorps Bauma 1900

Schlagworte Bauma, Rettungscorps, Feuerwehr, Brand, Rettungscorps
Jahr 1900
Standort E21
Ordner FB_72
Kategorie Fotografie
- Zur Beachtung: Helm des Kommandanten - 1. Juli 1900 B05305
zurück
 Mail  Änderung oder Ergänzung melden
Home

07.07.2014. 18:20